רשתית

רשתית העין היא שכבה הקולטת אור שמכסה כ65% מהשטח פנים של החלק האחורי של העין. שני סוגים של תאים פוטו-סנסיטיביים (photosensitive cells), קנים (rods) ומדוכים (cones) ברשתית ממירים אור לסיגנלים אשר מועברים למוח בעזרת העצב האופטי. במרכז הרשתית ניתן למצוא את הגומה המרכזית (פוביאה) ( fovea or fovea centralis). הפוביאה מהווה את המרכז של האזור של העין עם הראייה החדה ביותר, המקולה (macula). רוב קליטת הצבעים גם מתבצעת באזור הפוביאה.


רשתית מאמרים נוספים:

הרשתית הנוירוסנסורית

זגוגית חסימת וריד הרשתית מבוא לרשתית
רטינופתיה של פגות

רשתית העין בנויה ממספר שכבות. הנה הן מבחוץ, כלומר צמוד לכורואיד (choroid) ,פנימה, כלומר צמוד לזגוגית.

שכבות הרשתית (10 סה”כ)

1. Retinal Pigment Epithelium (אפיתל של פיגמנט הרשתית) – RPE

מדובר בשכבה חד תאית שמתחילה מהאזור של הדיסקה האופטית ונמשכת עד
האורה סרטה (Ora Serrata) שם היא פוגשת את אפיתל של פיגמנט הגוף הציליארי (Pigmented epithelium of the ciliary body). לשכבה הזאת מספר תפקידים:

א.       מטבוליזם של ויטמין A

ב.       שמירה על המחסום דם-רשתית (Blood-Retina Barrier) החיצונית

ג.        ספיגה של אור

ד.       ועוד…

כאשר הRPE מופרד מהשכבה הפוטורצפטורית זה נקרא “היפרדות רשתית” (“retinal detachment”). זהו מצב חירום עבור רופא עיניים.

2. Photoreceptor layer (שכבה פוטורצפטורית)

השכבה הפוטורצפטורית מורכבת מתאים נוירואפיתליאליים מיוחדים שנקראים קנים (Rods) ומדוכים (Cones). הקנים אחראים על ראיית לילה. בכל אחת מהעיניים של אדם ממוצע יש כ120,000,000 תאי קנה. התאים הללו ממוקמים בעיקר בהיקף הרשתית. המדוכים אחראים על ראייה באור יום וקליטת צבע. בכל אחת מהעיניים של אדם ממוצע יש כ6,000,000 מדוכים. התאים הללו ממוקמים בעיקר באזור הפוביאה.

3. External Limiting Membrane (שכבה חיצונית מגבילה)

השכבה\ממברנה החיצונית המגבילה היא לא באמת ממברנה אמיתית והיא מורכבת מנקודות החיבור של תאים פוטורצפטורים צמודים ותאי Muller (מולר). תאי מולר הם בעצם תאים גליאלים (glial cells) שמתחילים מהשכבה החיצונית המגבילה ונגמרים בשכבה המגבילה הפנימית. הם נתונים תמיכה לרשתית הן מבחינת מבנה והן מבחינת תזונה.

4. Outer Nuclear Layer (שכבה גרעינית חיצונית)

בשכבה הגרעינית החיצונית מוצאים את גופי התאים של הקנים ומדוכים.

5. Outer Plexiform Layer (שכבת פלקסיפורם חיצונית)

שכבת הפלקסיפורם החיצונית מורכבת מהחיבורים בין התאים הפוטוסנסיטיביים והתאים ההוריזונטלים (horizontal cells), ביפולריים (bipolar cells).

6. Inner Nuclear Layer (שכבה גרעינית פנימית)

השכבה הגרעינית הפנימית מכילה את הגרעינים של התאים הביפולריים, הוריזונטליים, תאי מולר או תאים אמקריניים (amacrine cells).

7. Inner Plexiform Layer (שכבת פלקסיפורם פנימית)

שכבת הפלקסיפורם הפנימית מורכבת מחיבורים בין התאים הביפולריים ואמקריניים לבין תאי הגנגליון.

8. Ganglion Cell Layer (שכבת תאי גנגליון)

שכבת תאי הגנגליון מורכבת מגופי התאים של גנגליונים.

9. Nerve Fiber Layer (שכבת סיבי העצב)

שכבת סיבי העצב מורכבת מהאקסונים של תאי הגנגליון. האקסונים הללו נשארים לא מיילנטיביים (non myelinated) עד שעוברים דרך הלמינה קריברוסה (Lamina Cribrosa) של העצב האופטי.

10. Inner Limiting Membrane (שכבה מגבילה פנימית)

בדומה לשכבה\ממברנה החיצונית המגבילה, השכבה\ממברנה הפנימית המגבילה היא לא ממברנה אמיתית. היא בנוייה מהקצה של תאי המולר וחיבורים ללמינה הבסיסית (basal lamina).


רשתית מאמרים נוספים:

הרשתית הנוירוסנסורית

זגוגית חסימת וריד הרשתית מבוא לרשתית
רטינופתיה של פגות