השתלת קרנית סיכונים

קיימים עבור השתלת קרנית סיכונים וסיבוכים פוטנציאליים שונים בהתאם לסוג הניתוח, ניסיון המנתח ומורכבות העין והרקע הסיסטמי של המטופל. בנוסף, בכל סוג ניתוח, ישנם סיבוכים שיכולים להתרחש תוך כדי הניתוח וסיבוכים אשר יכולים להתרחש לאחר ניתוח השתלת קרנית.

השתלת קרנית סיכונים – השתלה מלאה – PKP

סיבוכים וסיכונים תוך ניתוחיים של השתלת קרנית מלאה

 1. שתל לא ממורכז
 2. טרפניציה לא רגולרית של המקבל או של התורם
 3. נזק לעדשה של העין
 4. נזק לשתל של התורם
 5. דימום תוך עיני כורואידלי (choroidal hemorrhage)
 6. רקמת קשתית שנלכדת בפצע הניתוחי
 7. זגוגית בלשכה הקדמית

סיבוכים וסיכונים לאחר ניתוח השתלת קרנית מלאה

 1. דלף מחתך הניתוחי
 2. גלאוקומה – עלייה בלחץ התוך עיני
 3. אנדופתלמיטיס – זיהום תוך עיני
 4. שריטה בקרנית שאיננה מחלימה (persistent epithelial defect)
 5. זיהום בקרנית (keratitis)
 6. צילינדר גבוה ואירגולרי לאחר הניתוח
 7. דחייה של השתל
 8. כישלון של השתל
 9. בצקת מקולרית לאחר הניתוח

השתלת קרנית סיכונים PKP

השתלת קרנית סיכונים – השתלת קרנית קדמית – DALK

סיבוכים וסיכונים תוך ניתוחים של השתלת קרנית חלקית קדמית

 1. פרפורציה של ממברנה של דצמט
 2. צורך להמיר את הניתוח להשתלת קרנית מלאה – במידה וזה קורה אז קיימים אותם הסיכונים כפי שהוזכרו למעלה עבור השתלת קרנית בעובי מלא.

סיבוכים וסיכונים לאחר ניתוח השתלת קרנית חלקית קדמית

 1. מקטע קדמי כפול (double pseudo anterior chamber) – לרוב קורה במצב של קרה של דצמט בעת הניתוח
 2. ארוזיה שלא נסגרת לאחר הניתוח
 3. דחייה סטרומלית של השתל
 4. הייז באינטרפייס בין התורם למקבל
 5. היפרדות של השתל
 6. קפלים דצמט
 7. קרטיטיס באינטרפייס
 8. נזק לקשתית (Urrets-Zavalia Syndrome)
 9. צילינדר גבוה ואירוגולרי לאחר הניתוח

השתלת קרנית סיכונים DALK

השתלת קרנית סיכונים – השתלת קרנית אחורית דימק  – DMEK

 1. נזק לשתל עצמו בעת הכנה או במהלך הניתוח
 2. דימום תוך ניתוחי
 3. שתל הפוך בסוף הניתוח
 4. שתל לא ממורכז בסוף הניתוח
 5. היפרדות של השתל לאחר הניתוח דימק
 6. ארוזיה שלא נסגרת לאחר הניתוח דימק
 7. לחץ תוך עיני מוגבר לאחר הניתוח דימק
 8. זיהום באינטרפייס
 9. דבריס (debris) באינטרפייס
 10. קפלים בשתל דצמט
 11. בצקת מקולרית לאחר הניתוח דימק
 12. דחיית שתל אנדותליאלית
 13. כישלון השתל

השתלת קרנית סיכונים דימק

השתלת קרנית סיכונים – השתלת קרנית אחורית דיסק  – DSAEK

 1. נזק לשתל בעת ההכנה או מהלך הניתוח דיסק
 2. דימום תוך ניתוחי
 3. תזוזה והיפרדות של השתל לאחר הניתוח דיסק
 4. כישלון ראשוני של השתל – מעולם לא תפקד כראוי
 5. כישלון משני של השתל – הפסיק לתפקד כראוי לאחר תקופה שכן תפקד
 6. זיהום באינטרפייס
 7. דבריס (debris) באינטרפייס
 8. ארוזיה שלא נסגרת לאחר ניתוח דיסק
 9. עלייה בלחץ התוך עיני
 10. בצקת מקולרית לאחר ניתוח דיסק

השתלת קרנית אחורית דיסק סיכונים