אקומודציה, פרסביופיה ומשקפי קריאה

אקומודציה (Accommodation) מאפשרת לעין שלנו להתפקס על אובייקטים קרובים אלינו. פרסביופיה (Presbyopia) מסמלת את הידרדרות היכולת הזאת אשר עלול להוביל בסופו של דבר לצורך במשקפי קריאה.

אקומודציה (Accommodation)

בדומה לעדשה של מצלמה, יש לעין שלנו יכולת מובנית להתפקס מצד אחד על אובייקטים הנמצאים רחוקים מאיתנו אך מצד שני גם להתאים את הפוקוס כך שנוכל לראות אובייקטים שקרובים אלינו. מה שמאפשר לנו לעשות זאת היא יכולת אקומודציה. היכולת לבצע אקומודציה תלויה ביכולת של העין להגדיל את הכוח הדיופטר של העדשה של העין.

כיצד אקומודציה מתבצעת?

השריר הציליארי (Ciliary Muscle) מחובר לזונולות אשר מחוברות לעדשה וכאשר הוא מתכווץ (בניגוד לאינטואיציה) הוא משחרר את המתח של הזונולות והעדשה מקבלת צורה יותר ספראלית (spherical). עדשה יותר ספראלית היא בעלת יכולת לרכז קרני אור יותר גבוהה (דיופטר גדול יותר).

אקומודציההעצב שאחראי על היכולת לבצע אקומודציה הוא עצב האוקולומוטור (Oculomotor) דר, סיבים פרא-סימפטטים. תרופות אשר מרפות את את השריר הציליארי נקראות ציקלופלגיקה (Cycloplegics).

כשאנחנו צעירים, היכולת של העין שלנו לבצע אקומודציה היא מאוד מרשימה (בין 12-20 דיופטר) אך ככל שמתבגרים היכולת הזאת מידרדרת וסביב גיל 40 מתחיל להיות קושי ניכר לבצע אקומודציה וזה מתבטא בצורת פרסביופיה.

פרסביופיה (Presbyopia)

כפי שהוסבר קודם, כשאחנו צעירים העדשה שלנו גמישה מאוד ומצליחה לשנות צורה כדי לבצע אקומודציה עם כוח דיופטר עד 20. פרסביופיה היא פגיעה של היכולת או איבוד היכולת לבצע אקומודציה. בעזור הרביעי או חמישי לחיים הגרעין של עדשת העין כבר קשה וסקלרוטית ואיננה גמישה מספיק לבצע את הקימור הדרוש לצורך אקומודציה (כוח הדיופטר יורד ל 2). מספר מחקרים כי הקשיחות של העדשה גדלה פי 5-10 במהלך החיים. ייתכן ופקטורים נוספים מביאים לשינויים הללו כגון שינוי במקום החיבור של הזונולות על העדשה לאורך השנים, שינויים בגודל של העדשה עצמה ועוד. אם אתם חשים הידרדרות ביכולת לקרוא ספרים, עיתונים או כל דבר אחר מקרוב רצוי שתבקרו לפחות פעם אחת אצל הרופא עיניים שלכם כדי לראות  אם אכן מדובר בתהליך הנ”ל ולקבוע את מידת הצורך במשקפיים לקריאה.