פזילה

פזילה - רפואת עיניים
פזילה רפואת עיניים rosh1coil

המילה סטרביזמוס (פזילה בעברית) נובעת מהמילה ביוונית “Strabismos” שהפירוש המילולי שלה באנגלית היא “squint” (לסגור במעט את העפעפיים) כאשר ביום-יום הכוונה היא לאדם שעיניו אינן מיושרות.

הפזילה נובעת מהפרעות בראייה בינוקולרית (ראייה עם שתי העיניים) או מהפרעות של השליטה הנוירומוסקולרית בתזוזת העיניים עצמן (השליטה בשרירים האוקולריים).

מושגים בסיסיים בפזילה


אורתופוריה (Orthophoria) מול אורתוטרופיה (Orthotropia)

מדובר במצב שבו העיניים מיושרות לחלוטין, ממצא לא שכיח בקרב האוכלוסייה. לרובנו יש מידה קטנה של הטרופוריה (Heterophoria). לכן, מקובל לתייג מישהו עם עיניים ישרות בתנאים בינוקולריים (שימוש בשתי עיניים פתוחות) כOrthotropia (ללא פזילה גלויה).

הטרופוריה (Heterophoria) מול הטרטרופיה (Heterotropia)

הטרפוריה (פזילה סמויה) הינו מצב שבו כאשר יש ראייה בינוקולרית, הFusion (איחוד) או הניסיון שלנו לאחד את שתי התמונות שמגיעיות למוח, מצליחה להתגבר מעל הפזילה הסמויה וליישר את העיניים.

לעומת זאת, הטרוטרופיה (פזילה גלויה) הינו מצב שבו המכנזים של הFusion (איחוד) אינו מצליח ליישר את העיניים לגמרי, מה שמוביל לפזילה גלויה.

אזוטרופיה (Esotropia)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת פנימה באופן גלוי כלפיי האף.

אזופוריה (Esophoria)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת פנימה באופן סמוי כלפיי האף (במצב בינוקולרי אין ביטוי של הפזילה).

אקסוטרופיה (Exotropia)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת החוצה באופן גלוי לכיוון הרכה.

אקסופוריה (Exophoria)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת החוצה באופן סמוי לכיוון הרכה (במצב בניוקלורי אין ביטוי של הפזילה)

היפרטרופיה (Hypertropia)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת כלפיי מעלה באופן גלוי.

היפרפוריה (Hyperphoria)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת כלפיי מעלה באופן סמוי (במצב בינוקולרי אין ביטוי של הפזילה).

היפוטרופיה (Hypotropia)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת כלפיי מטה באופן גלוי.

היפופוריה (Hypophoria)

העין מסובבת ככה שקרנית העין מסובבת כלפיי מטה באופן סמוי (במצב בינוקולרי אין ביטוי של הפזילה).

אינציקלוטרופיה (Incyclotropia)

העין מסובבת ככה שהקוטב העליון של העין מסובבת כלפיי פנימה באופן גלוי.

אינציקלופוריה (Incyclophoria)

העין מסובבת ככה שהקוטב העליון של העין מסובבת כלפיי פנימה באופן סמוי (במצב בינוקולרי אין ביטוי של הפזילה).

אקסציקלוטרופיה (Excyclotropia)

העין מסובבת ככה שהקוטב העליון של העין מסובבת כלפיי חוץ באופן גלוי.

אקסציקלופוריה (Excyclophoria)

העין מסובבת ככה שהקוטב העליון של העין מסובבת כלפיי חוץ באופן סמוי (במצב בינוקולרי אין ביטוי של הפזילה).

פזילה מולדת או פזילה של ילדות

כאשר הפזילה מופיעה עד גיל 6 חודשים מוקבל לקרוא לזה פזילה מולדת (Congenital) או פזילה של ילדות (Infantile).

פזילה נרכשת

כאשר הפזילה מופיעה לאחר גיל 6 חודשים מקובל לקרוא לזה פזילה נרכשת (Acquired)